Szczegółowa oferta zajęć proponowanych przez naszą Poradnię w roku szkolnym 2013/2014

Poniżej przedstawiamy ofertę zajęć na rok szkolny 2013/ 2014. Nie jest to oferta zamknięta – możecie Państwo również zaproponować zajęcia, a my postaramy się je zaplanować tak, aby odpowiadały one zgłaszanym potrzebom.

Ministerstwo Edukacji Narodowej w piśmie z dnia 3 lipca 2013 roku wskazało najważniejsze kierunki polityki oświatowej w roku szkolnym 2013/14. Są to:
1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.
2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.
3. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów.
4. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych, klasach integracyjnych lub szkołach z oddziałami integracyjnymi

Staramy się, aby nasza oferta wspomagała realizację tych priorytetów przez placówki na terenie Powiatu Kępińskiego. Zapraszamy do korzystania z naszej oferty.

Szkolenia Rad Pedagogicznych

 • „Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole”
 • „Problemy wieku adolescencji” (może wspierać realizację priorytetu MEN na rok szkolny 2013/2014 „Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów”).„Procedura Niebieskiej Karty w szkole” (może wspierać realizację priorytetu MEN na rok szkolny 2013/2014 „Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów”).
 • „Szkolenie nt. zagrożeń związanych z internetem” (może wspierać realizację priorytetu MEN na rok szkolny 2013/2014 „Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów”).
 • „Sześcioletni uczeń- wyzwanie dla szkoły” (może wspierać realizację priorytetu MEN na rok szkolny 2013/2014 „Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.”).

Prelekcje i warsztaty dla rodziców

 • „Wpływ postaw rodzicielskich na zachowanie dzieci”; Rozwój psychospołeczny dziecka i jego wpływ na dojrzałość szkolną” (może wspierać realizację priorytetu MEN na rok szkolny 2013/2014 „Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.”).
 • „Gotowość szkolna sześciolatków” (może wspierać realizację priorytetu MEN na rok szkolny 2013/2014 „Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.”).
 • „Dojrzałość szkolna, rola rodziny w przygotowaniu dziecka do nauki” (może wspierać realizację priorytetu MEN na rok szkolny 2013/2014 „Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.”).
 • „Zrozumieć przedszkolaka czyli jak zostać super rodzicem i mieć super dziecko” (może wspierać realizację priorytetu MEN na rok szkolny 2013/2014 „Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.”).
 • „Zagrożenia współczesnych dzieci i młodzieży” (może wspierać realizację priorytetu MEN na rok szkolny 2013/2014 „Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów”).
 • „Odpowiedzialność rodziców za wychowanie dziecka” (może wspierać realizację priorytetu MEN na rok szkolny 2013/2014 „Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów”).
 • „Dziecko – przemoc emocjonalna, seksualna, zaniedbanie” (może wspierać realizację priorytetu MEN na rok szkolny 2013/2014 „Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów”).
 • „Zaangażowanie rodziców w proces edukacji własnych dzieci” (może wspierać realizację priorytetu MEN na rok szkolny 2013/2014 „Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów”).
 • „Problemy dorosłych przenoszone na dzieci i środowisko szkolne” (może wspierać realizację priorytetu MEN na rok szkolny 2013/2014 „Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów”).
 • „Jak chwalić dziecko” (może wspierać realizację priorytetu MEN na rok szkolny 2013/2014 „Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów”).
 • „Wpływ postaw rodzicielskich na zachowanie dzieci – inscenizacja” (może wspierać realizację priorytetu MEN na rok szkolny 2013/2014 „Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów”).
 • „Jak rozmawiać z nastolatkiem” (może wspierać realizację priorytetu MEN na rok szkolny 2013/2014 „Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów”).
 • „ Motywacja – klucz do powodzenia w gimnazjum”(może wspierać realizację priorytetu MEN na rok szkolny 2013/2014 „Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów”)
 • „Nowe technologie – ryzyko uzależnienia?” (może wspierać realizację priorytetu MEN na rok szkolny 2013/2014 „Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów”)
 • „Wpływ środowiska rodzinnego na zachowanie dzieci w szkole” (może wspierać realizację priorytetu MEN na rok szkolny 2013/2014 „Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów”)
 • „Budowanie prawidłowych relacji z dzieckiem w okresie dojrzewania” (może wspierać realizację priorytetu MEN na rok szkolny 2013/2014 „Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów”).
 • „Odpowiedzialność rodzicielska i motywowanie uczniów do nauki” (może wspierać realizację priorytetu MEN na rok szkolny 2013/2014 „Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów”).
 • „Zdrowy styl życia” (może wspierać realizację priorytetu MEN na rok szkolny 2013/2014 „Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów”).
 • „Cyberzagrożenia” (może wspierać realizację priorytetu MEN na rok szkolny 2013/2014 „Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów”).
 • „ Temat buntu nastoletniego dziecka” (może wspierać realizację priorytetu MEN na rok szkolny 2013/2014 „Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów”).
 • „Doradztwo zawodowe”
 • Być silnym rodzicem – prelekcja dla rodziców dzieci niepełnosprawnych” (może wspierać realizację priorytetu MEN na rok szkolny 2013/2014 „Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych, klasach integracyjnych lub szkołach z oddziałami integracyjnymi”)

Zajęcia warsztatowe dla dzieci i uczniów

 • „Emocje na wodzy – zajęcia dla dzieci przedszkolnych” (może wspierać realizację priorytetu MEN na rok szkolny 2013/2014 „Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.”).
 • „Jak wspierać kolegę po stracie bliskiej osoby” (może wspierać realizację priorytetu MEN na rok szkolny 2013/2014 „Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów”).
 • „Przemoc rówieśnicza w szkole. Jak rozpoznawać i jak sobie radzić.” (może wspierać realizację priorytetu MEN na rok szkolny 2013/2014 „Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów”).
 • „Nazywanie i rozpoznawanie emocji i uczuć- Strategie radzenia sobie z niewygodnymi uczuciami” (może wspierać realizację priorytetu MEN na rok szkolny 2013/2014 „Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów”).
 • „Depresja czym jest i jak z nią sobie radzić” (może wspierać realizację priorytetu MEN na rok szkolny 2013/2014 „Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów”).
 • Bezludna wyspa – zajęcia wzmacniające asertywność” (może wspierać realizację priorytetu MEN na rok  szkolny 2013/2014 „Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów”).
 • „Rozwiązywanie konfliktów i współpraca w klasie” (może wspierać realizację priorytetu MEN na rok szkolny 2013/2014 „Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów”).
 • „Jak radzić sobie ze złością” (może wspierać realizację priorytetu MEN na rok szkolny 2013/2014 „Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów”).
 • „Trening asertywności” (może wspierać realizację priorytetu MEN  na rok szkolny 2013/2014 „Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów”).
 • „Budowanie pozytywnych relacji w klasie” (może wspierać realizację priorytetu MEN na rok szkolny 2013/2014 „Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów”).
 • Jak budować relacje w grupie rówieśniczej” (może wspierać realizację priorytetu MEN na rok szkolny 2013/2014 „Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów”).
 • „Złe i dobre emocje” (może wspierać realizację priorytetu MEN na rok  szkolny 2013/2014 „Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów”).
 • „Zaj. profilaktyczne nt. zdrowego stylu życia bez papierosa” (może wspierać realizację priorytetu MEN na rok szkolny 2013/2014 „Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów”).
 • „Żeby się chciało chcieć – warsztaty na temat motywacji” (może wspierać realizację priorytetu MEN na rok szkolny 2013/2014 „Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów”).
 • „Jak radzić sobie z agresją własną i ze strony innych osób” (może wspierać realizację priorytetu MEN na rok szkolny 2013/2014 „Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów”).
 • „Zachowania agresywne – jak odróżnić skarżenie od szukania pomocy” (może wspierać realizację priorytetu MEN na rok szkolny 2013/2014 „Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów”).
 • „Po co w szkole są zasady” (może wspierać realizację priorytetu MEN na rok szkolny 2013/2014 „Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów”).
 • „Zgrana klasa. Zasady pracy w grupie” (może wspierać realizację priorytetu MEN na rok szkolny 2013/2014 „Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów”).
 • „Jak być dobrą koleżanką, dobrym kolegą” (może wspierać realizację priorytetu MEN na rok szkolny 2013/2014 „Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów”).
 • „Emocje na wodzy – zajęcia dla uczniów szkół podstawowych” (może wspierać realizację priorytetu MEN na rok szkolny 2013/2014 „Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów”).
 • „Asertywność – sztuka bycia sobą” (może wspierać realizację priorytetu MEN na rok szkolny 2013/2014 „Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów”).
 • „Gra w życie – warsztaty na temat radzenia sobie w trudnych sytuacjach” (może wspierać realizację priorytetu MEN na rok szkolny 2013/2014 „Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów”).
 • „Inność, oryginalność?” (może wspierać realizację priorytetu MEN na rok szkolny 2013/2014 „Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych, klasach integracyjnych lub szkołach z oddziałami integracyjnymi”)
 • „Tolerancja osób niepełnosprawnych” (może wspierać realizację priorytetu MEN na rok szkolny 2013/2014 „Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych, klasach integracyjnych lub szkołach z oddziałami integracyjnymi”)
 • „Doradztwo zawodowe”