Stały dyżur Zespołu Orzekającego – konsultacje i przyjmowanie dokumentów

Osoby pragnące złożyć wniosek do Zespołu Orzekającego, w sprawie przyznania dziecku indywidualnego nauczania, kształcenia specjalnego lub wydania opinii o wczesnym wspomaganiu, uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt z Poradnią w celu omówienia niezbędnej dokumentacji związanej ze składanym do Zespołu wnioskiem o przyznanie odpowiedniej formy kształcenia. Najlepiej uczynić to w godzinach wyznaczonych:

w poniedziałek  11:00-12:00 – dyżur pełni Małgorzata Krzywda, wieloletnia przewodnicząca Zespołów Orzekających w Poradni.

 w czwartek 16:00-17:00 – dyżur pełni dyrektor Poradni Elwira Leśniewicz-Drzazga,

W tych terminach przyjmowane są także skompletowane wnioski.

Można się również spotkać w innym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.