Informacja dotycząca wsparcia udzielanego przez poradnię w okresie ferii.

Poradnia jest czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 18.00 (z wyjątkiem 6 stycznia), a w piątki od 8.00 do 15.30. W okresie ferii specjaliści prowadzą diagnozę i zajęcia terapeutyczne. Możliwe jest też skorzystanie z porad i konsultacji, w tym telefonicznych i z wykorzystaniem różnych form komunikacji internetowej. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu i formy spotkania.

Numery telefonu: 627824811; 536409739

Adres email: pppkepno@op.pl

Jednocześnie informujemy, że w zakładce „materiały” na naszej stronie jest dostępna broszura dotycząca wspierania dzieci w okresie pandemii oraz prezentacja na temat depresji, samookaleczeń i prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży.