Cele i zadania

Celem poradni jest:

  • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży
  • pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu
  • udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, terapeutycznej oraz psychoedukacyjnej
  • udzielanie rodzicom, opiekunom, nauczycielom, wychowawcom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Udzielamy pomocy

  • dzieciom od 0-3 lat
  • dzieciom w wieku przedszkolnym
  • dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne)
  • rodzicom
  • nauczycielom i wychowawcom.

Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych. Zgłoszenie można pobrać ze strony internetowej (Zakładka FORMULARZE) lub BIP.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie obejmuje zasięgiem swego działania placówki przedszkolne, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne w mieście i gminie Kępno oraz gminach: Baranów, Bralin, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica. Udzielamy też pomocy dzieciom i młodzieży w wieku 0-19 lat zamieszkującym na terenie powiatu kępińskiego, nie uczęszczającym do szkół i placówek.