Udzielamy pomocy

  • dzieciom od 0-3 lat
  • dzieciom w wieku przedszkolnym
  • dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne)
  • rodzicom
  • nauczycielom i wychowawcom.