Pracownicy odpowiedzialni za współpracę z poszczególnymi placówkami: