Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych. Zgłoszenie można pobrać ze strony internetowej (Zakładka FORMULARZE) lub BIP.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie obejmuje zasięgiem swego działania placówki przedszkolne, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne w mieście i gminie Kępno oraz gminach: Baranów, Bralin, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica. Udzielamy też pomocy dzieciom i młodzieży w wieku 0-19 lat zamieszkującym na terenie powiatu kępińskiego, nie uczęszczającym do szkół i placówek.