Podziękowania za udział w badaniach normalizacyjnych

W maju i czerwcu niektóre szkoły współpracujące z Poradnią wzięły udział w badaniach normalizacyjnych do nowych testów psychologicznych. Badanie te były prowadzone przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, którą reprezentowała psycholog Patrycja Karwan-Makosch. W związku z tym pragniemy serdecznie podziękować szkołom i osobom, które pomogły w zrealizowaniu projektu:
Panu dyrektorowi Henrykowi Grzesiakowi oraz nauczycielom, rodzicom i dzieciom Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego , pani dyrektor Annie Bajor, nauczycielom, rodzicom i dzieciom z Zespołu Szkół w Łęce Opatowskiej, panu dyrektorowi Alojzemu Piaseckiemu i nauczycielom, rodzicom i dzieciom z Zespołu Szkół w Donaborowie, pani pedagog Gabrieli Rachel – Nowak oraz nauczycielom, rodzicom i dzieciom z Zespołu Szkół w Laskach i Zespołu Szkół w Trzcinicy. Dzięki przeprowadzonym badaniom normalizacyjnym zostaną stworzone nowe, standaryzowane narzędzia do diagnozowania zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzeń ze spektrum autyzmu i depresji u dzieci, co pozwoli na wcześniejszą interwencję wobec dzieci z tymi zaburzeniami i udzielenie im skutecznej i adekwatnej pomocy.