Harmonogram pracy Zespołu Orzekającego w naszej Poradni

Dostępne są terminy posiedzeń Zespołu Orzekającego w roku szkolnym 2013/2014 działającego przy naszej Poradni. Przypomnijmy, że Zespół zajmuje się m.innymi wydawaniem orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego czy indywidualnego nauczania. Uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt z Poradnią w celu omówienia niezbędnej dokumentacji związanej ze składanym do Zespołu wnioskiem o przyznanie odpowiedniej formy kształcenia. Najlepiej uczynić to w poniedziałek pomiędzy godziną 11:00-12:00, kiedy dyżur pełni Małgorzata Krzywda, wieloletnia przewodnicząca Zespołów Orzekających w Poradni, lub w czwartek 16:00-17:00 – kiedy dyżur pełni dyrektor Poradni Elwira Leśniewicz-Drzazga.  Można się również spotkać w innym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.


12 września 2014r.
26 września 2014r.
10 października 2014r.
24 października 2014r.
7 listopada 2014r.
21 listopada 2014r.
5 grudnia 2014r.
19 grudnia 2014r.
9 stycznia 2015r.
23 stycznia 2015r.
6 lutego 2015r.
6 marca 2015r.
20 marca 2015r.
10 kwietnia 2015r.
24 kwietnia 2015r.
8 maja 2015r.
22 maja 2015r.
12 czerwca 2015r.
26 czerwca 2015r.
3 lipca 2015r.
10 lipca 2015r.
14 sierpnia 2015r.
21 sierpnia 2015r.