Harmonogram posiedzeń Zespołu Orzekającego w roku szkolnym 2015/2016

4 września 2015 r.
16 września 2015 r.
23 września 2015 r.
2 października 2015 r.
16 października 2015 r.
6 listopada 2015 r.
20 listopada 2015 r.
4 grudnia 2015 r.
18 grudnia 2015 r.
8 stycznia 2016 r.
22 stycznia 2016 r.
5 lutego 2016 r.
19 lutego 2016 r.
4 marca 2016 r.
18 marca 2016 r.
8 kwietnia 2016 r.
22 kwietnia 2016 r.
6 maja 2016 r.
20 maja 2016 r.
3 czerwca 2016 r.
17 czerwca 2016 r.
24 czerwca 2016 r.
1 lipca 2016 r.
8 lipca 2016 r.
19 sierpnia 2016 r.
26 sierpnia 2016 r.