Harmonogram dyżurów pracowników pedagogicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kępnie w roku szkolnym 2015/2016

Harmonogram dyżurów 2015-16