„Doradztwo zawodowe w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kępnie ”

Poradnia Psychologiczno– Pedagogiczna w Kępnie, Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie we wrześniu 2014 roku zainicjowały działalność sieci współpracy szkolnych doradców zawodowych, osób odpowiedzialnych za realizowanie doradztwa w szkołach powiatu kępińskiego.
Celem tej inicjatywy jest wypracowanie modelu skutecznego i systematycznego wspierania uczniów powiatu kępińskiego w świadomym wyborze kierunków dalszego kształcenia, budowaniu i realizacji kariery zawodowej.
Podczas pierwszego spotkania ( październik 2014r.) dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – p. Iwona Rataj oraz doradcy zawodowi PUP – p. Żaneta Panek oraz p. Adrian Ambrozik, a także doradca zawodowy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kępnie p. Aleksandra Jóźwik – Gruszka, przybliżyli działalność swoich instytucji w zakresie wspierania młodych ludzi w świadomym kreowaniu swojej przyszłości, przeciwdziałania bezrobociu, wskazały obszary współpracy ze szkołami.
Zaproszeni goście – p. Izabela Węgrzynowicz z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Kępnie omówiła zakres możliwego wsparcia, porad i konsultacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Pani Aurika Wiśniewska, pracownik Politechniki Poznańskiej, przedstawiła założenia projektu edukacyjnego ,, Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe” . Projekt łączy uczniów szkół kształcących zawodowo i wielkopolskich pracodawców w drodze ku lepszemu przygotowaniu młodzieży do wejścia na rynek pracy. Informacje o projekcie można znaleźć na stronie www. zawodowcy. org
Przedstawiciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu kępińskiego podzielili się dotychczasowymi podjętymi przedsięwzięciami w dziedzinie doradztwa edukacyjno-zawodowego w swoich placówkach.
Wszyscy doradcy zawodowi, pedagodzy zajmujący się doradztwem w swoich szkołach pozostają w stałym kontakcie dzięki skrzynce mailowej, na której zbierane są narzędzia, artykuły, statystyki i pomoce do pracy doradczej, wymieniane informacje, opinie oraz spostrzeżenia dotyczące doradztwa zawodowego.
Celem drugiego spotkania (grudzień 2014), było przedstawienie, omówienie i wymiana ciekawych narzędzi do pracy doradczej z uczniami obejmujących obszar ,,Samopoznania”. Podczas spotkania omówiono także kwestię planowanego ,,Tygodnia doradztwa zawodowego w powiecie kępińskim” . Doradcy, którzy wyrazili chęci na uczestnictwo swojej szkoły w tej inicjatywie, mogli wesprzeć swoich uczniów, rodziców i nauczycieli poprzez warsztaty, prelekcje i konsultacje z doradcami zawodowymi: p. Żanetą Panek (Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie) oraz Aleksandrą Jóźwik – Gruszką (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kępnie). Zajęcia, spotkania i konsultacje będąodbywały się w placówkach szkolnych oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w lutym i marcu 2015 roku.