Celem poradni jest:

  • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży
  • pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu
  • udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, terapeutycznej oraz psychoedukacyjnej
  • udzielanie rodzicom, opiekunom, nauczycielom, wychowawcom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.