Oferta

Nasza oferta

Diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna; doradztwo zawodowe

Dziecko ma trudności z nauką? Problemy emocjonalne? Mało lub niewyraźnie mówi? Pomożemy zdiagnozować problem: nazwać go, wskazać jego mechanizmy oraz zasugerować odpowiednie rozwiązania.

Poradnia służy pomocą uczniom kończącym gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne stojącym przed wyborem dalszej drogi kształcenia lub koniecznością wyboru zawodu. Udzielamy informacji na temat charakterystyki poszczególnych zawodów i dróg kształcenia.

Terapia psychologiczna, socjoterapia

Poradnia prowadzi następujące formy terapii dla dzieci i młodzieży

  • Grupy terapeutyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym wraz z rodzicami
  • Grupy socjoteraputyczne dla: klas I-III, IV-VI, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej
  • indywidualną terapię dla dzieci i młodzieży
  • terapię rodzinną

Inne działania teraputyczne

  • Terapia pedagogiczna dla uczniów przejawiających nasilone trudności edukacyjne
  • Terapia biofeeback

Działalność na terenie szkół i placówek

  • Zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży,
  • szkolenia rad pedagogicznych,
  • badania przesiewowe (ryzyko dysleksji, „bateria 8”, przesiewowe badania logopedyczne),
  • wspieranie szkoły w rozwiązywaniu problemów powiązanych z udzielaną pomocą psychologiczno-pedagogiczną