Cele i zadania

Pracownicy odpowiedzialni za współpracę z poszczególnymi placówkami:

mgr Magdalena Bieniak – Przedszkole Krążkowy, Hanulin, Osiny, Przedszkole nr 2 i 4, Przedszkole Rychtal
mgr Monika Słowińska- Przedszkole Bralin, SP Bralin, ZS Nowa Wieś Książęca, ZS w Laskach, ZS w Trzcinicy
mgr Małgorzata Bera – ZSP1 w Kępnie, ZS w Mikorzynie, Przedszkole w Mikorzynie, SP Donaborów, SP Drożki, ZS Łęka Mroczeńska
mgr Magdalena Jeziorna- Gimnazjum nr 1 w Kępnie, Gimnazjum nr 2 w Kępnie, Gimnazjum Perzów, SP Perzów + przedszkole, ZS w Trębaczowie
mgr Patrycja Karwan – Makosch – LO I w Kępnie, Gimnazjum Mroczeń, Gimnazjum Bralin, SP w Baranowie, SP Słupia pod Kępnem, ZS w Łęce Opatowskiej
mgr Anna Kłobuch -SP Opatów, Gimnazjum Opatów, SP Hanulin, SP Grębanin, SP Myjomice
mgr Justyna Klimecka – SP3 Kępno, Przedszkole nr 5 Kępno, Przedszkole s. Boromeuszek, SP Kierzno, SP Świba, SP Olszowa
mgr Ewa Szkudlarek – ZSP 2 W Kępnie, Gimnazjum Krążkowy, Gimnazjum Rychtal, SP Rychtal, SP Krążkowy, SP Siemianice

Celem poradni jest:

  • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży
  • pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu
  • udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, terapeutycznej oraz psychoedukacyjnej
  • udzielanie rodzicom, opiekunom, nauczycielom, wychowawcom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Udzielamy pomocy

  • dzieciom od 0-3 lat
  • dzieciom w wieku przedszkolnym
  • dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne)
  • rodzicom
  • nauczycielom i wychowawcom.

Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych. Zgłoszenie można pobrać ze strony internetowej (Zakładka FORMULARZE) lub BIP.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie obejmuje zasięgiem swego działania placówki przedszkolne, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne w mieście i gminie Kępno oraz gminach: Baranów, Bralin, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica. Udzielamy też pomocy dzieciom i młodzieży w wieku 0-19 lat zamieszkującym na terenie powiatu kępińskiego, nie uczęszczającym do szkół i placówek.