Aktualności

Życzenia świąteczne.

Informacja dotycząca wsparcia udzielanego przez poradnię w okresie ferii.

Poradnia jest czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 18.00 (z wyjątkiem 6 stycznia), a w piątki od 8.00 do 15.30. W okresie ferii specjaliści prowadzą diagnozę i zajęcia terapeutyczne. Możliwe jest też skorzystanie z porad i konsultacji, w tym telefonicznych i z wykorzystaniem różnych form komunikacji internetowej. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu i formy spotkania.

Numery telefonu: 627824811; 536409739

Adres email: pppkepno@op.pl

Jednocześnie informujemy, że w zakładce „materiały” na naszej stronie jest dostępna broszura dotycząca wspierania dzieci w okresie pandemii oraz prezentacja na temat depresji, samookaleczeń i prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży.

Wznowienie pracy diagnostycznej i terapeutycznej Poradni

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Poradnia wznawia pracę diagnostyczną.

W pierwszej kolejności przeprowadzane będą diagnozy dzieci i uczniów w celu wydania opinii w sprawie gotowości szkolnej i orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych i nauczania indywidualnego. Są to działania priorytetowe, ponieważ ww. opinie i orzeczenia są niezbędne do odpowiedniej do potrzeb dzieci i młodzieży organizacji kształcenia i zapewnienia im wsparcia w przedszkolach, szkołach i placówkach.

Wznowimy także prowadzenie stacjonarnej psychoterapii dzieci i młodzieży. Czynności, które nie muszą być realizowane w budynku Poradni, będą nadal prowadzone z wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość (np. zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, porady i konsultacje). Wstrzymane pozostaje prowadzenie zajęć grupowych i terapii Biofeedback.

Wszelkie sprawy prosimy nadal załatwiać z wyłączeniem kontaktu bezpośredniego. W celu zgłoszenia dziecka do Poradni, uzyskania informacji, umówienia wizyty czy spotkania w celu złożenia wniosku należy skontaktować się z sekretariatem pod numerami: 627824811 i 536409739 lub drogą mailową (pppkepno@op.pl).

Poradnia przyjmuje tylko k...

Działanie Poradni w czasie pandemii

Szanowni Państwo

Prowadzenie przez Poradnię zajęć jest zawieszone.

Wstrzymane są bezpośrednie wizyty interesantów  w Poradni.  Prosimy o kontakt  z sekretariatem w godz. 08.00 – 15.00, 

pod nr. tel. 62-7824811 i 536409739 lub wysłanie wiadomości

e-mail na adres: pppkepno@op.pl

Zapewniamy dostęp do konsultacji telefonicznych z dyżurującymi specjalistami: psychologiem, pedagogiem i logopedą codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach: 09.00 – 13.00, pod nr. tel. 62-7824811 oraz 536409739.  W pilnych przypadkach możliwy jest kontakt w późniejszych godzinach.

Zapewniamy też dostęp do konsultacji mailowych, a także  kontaktu on-line (Skype, Facebook, Hangouts, Teams):

eldpppkepno@gmail.com mgr Elwira Leśniewicz-Drzazga – dyrektor, pedagog, terapeuta pedagogiczny, tyflopedagog

magdajpppkepno@gmail.com – mgr Magdalena Jeziorna – psycholog, psychoterapeuta

olajgpppkepno@gmail.com – mgr Aleksandra Jóźwik-Gruszka – pedagog, neurologopeda, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy

elatpppkepno@gmail.com – mgr Elżbieta Tyc – neurologopeda

lucynatkpppkepno@gmail.com – mgr Lucyna Trojak – psycholog, logopeda

ewaszpppkepno@gmail.com – mgr Ewa Szkudlarek – psycholog

W szczególnie pilnych, uzasadnionych przypadkach będziemy ustalać możliwość indywidualnego osobistego kontaktu z placówką – wyłącznie po telefonicznym lub mailowym skontaktowaniu się z Poradnią.                       

Poradnia nieczynna w Wielki Piątek.

Szanowni Państwo, informujemy, że nasza poradnia będzie nieczynna w Wielki Piątek 10 marca 2020r. Jednocześnie życzymy Państwu przede wszystkim zdrowych, spokojnych i pogodnych Świąt. Nawet jeśli spędzicie je w izolacji od Waszych najbliższych, sprawcie, by wasze rodzinne zwyczaje były celebrowane i w Waszych domach zagościła radość. Łączcie się z krewnymi i przyjaciółmi online i bądźcie w te święta jednocześnie razem i bezpieczni.

Dyrekcja i pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kępnie

Zawieszenie zajęć w Poradni

Szanowni Państwo,

z dniem 17.03.2020 r. do 25.03.2020 r. włącznie

zawieszone zostaje prowadzenie przez Poradnię zajęć.

Prosimy o pozostanie w domach.

– zapewniamy dostęp do konsultacji telefonicznych z dyżurującymi specjalistami: psychologiem, pedagogiem i logopedą codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach: 08.00 – 13.00, pod nr tel. 62 7824811  /  536 409 739

wstrzymujemy bezpośrednie wizyty interesantów  w Poradniprosimy o kontakt  z sekretariatem w godz. 08.00 – 15.00,  

pod nr tel. 62 7824811  /  536 409 739 lub wysłanie wiadomości e-mail na adres: pppkepno@op.pl

– w szczególnie pilnych, uzasadnionych przypadkach będziemy ustalać możliwość indywidualnego osobistego kontaktu z placówką – wyłącznie po telefonicznym skontaktowaniu się z Poradnią.                                                                      

Biorąc pod uwagę dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiologiczną – dla wspólnego bezpieczeństwa prosimy o zrozumienie dla wprowadzonych ograniczeń.

Ważne informacje dotyczące funkcjonowania Poradni w czasie zagrożenia koronawirusem

Informujemy, że nasza Poradnia planowo przeprowadza diagnozy i prowadzi terapię indywidualną. Zawieszone są zajęcia grupowe. Apelujemy do Państwa, by w związku z zagrożeniem epidemiologicznym zachować rozsądek i nie przychodzić na zajęcia gdy dziecko lub rodzic jest przeziębiony. Nie narażajmy siebie i innych. I zachowajmy zasady higieny.

SPOTKANIE SIECI DORADCÓW ZAWODOWYCH

Dnia 2 grudnia 2019 roku w naszej Poradni odbyło się II spotkanie Sieci Doradców Zawodowych z terenu powiatu kępińskiego. Spotkanie zorganizowano we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 w Kępnie.
Podczas spotkania Pani Agnieszka Czereszko – trener Akademii Wibenaru przeprowadziła szkolenie ,,Ekspert doradztwa zawodowego”. Doradcy zapoznali się na nim z szeregiem narzędzi diagnostycznych w poradnictwie kariery do pracy indywidualnej i grupowej, przejrzeli pomoce dydaktyczne oraz ćwiczenia i zadania do pracy doradczej, poznali metody warsztatowe, liczne ćwiczenia i scenariusze.
Doradcy zawodowi mieli także możliwość zapoznania się z przebiegiem rozmowy doradczej z elementami coachingu.

SPOTKANIE SIECI LOGOPEDÓW

W dniu 13 grudnia 2019 roku w Naszej Poradni odbyło się spotkanie Sieci Logopedów.
Podczas spotkania psycholog Justyna Jerczyńska omówiła rozwój psychoruchowy dziecka w młodszym wieku przedszkolnym, ze szczególnym uwzględnieniem nieprawidłowości rozwojowych. Psycholog – logopeda Lucyna Trojak – Kempa przedstawiła elementy Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej.
Swoje najnowsze pozycje książkowe, dotyczące tematyki logopedycznej przedstawiła nauczyciel – bibliotekarz z Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu – filia w Kępnie.
Logopedzi mieli także możliwość zapoznanie się z najnowszymi pomocami do terapii logopedycznej w Poradni, szczególnie do zagadnień związanych z Opóźnionym Rozwojem Mowy.

Dzień otwarty w Poradni 29 listopada 2019r.

W dniu 29 listopada 2019 r. (piątek) nasza placówka organizuje „Dzień Otwarty”, w ramach którego odbędzie się spotkanie dla rodziców poświęcone tematowi budowania więzi pomiędzy rodzicami a dziećmi („Dlaczego rodzice powinni być ważniejsi od rówieśników?”). Przeprowadzi je mgr Anna Kłobuch. Spotkanie odbędzie się w Sali Biblioteki Powiatowej o godzinie 16.00. i planowane jest na ok. godzinę. Po spotkaniu będzie możliwość konsultowania się ze specjalistami poradni, którzy będą do dyspozycji rodziców.
Osoba do konsultacji w sprawie spotkania: mgr Anna Kłobuch, tel. 728 635 807