Archiwum bloda

Diagnoza gotowości szkolnej sześciolatków

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem diagnozą gotowości szkolnej, uprzejmie informujemy, że badania w naszej Poradni rozpoczną się w maju 2014 roku.

Dzieci mogą jednak być zgłaszane do Poradni przez rodziców już dziś, na formularzach dostępnych w sekretariacie Poradni oraz na stronie internetowej. O terminie diagnozy rodzice zostaną powiadomieni telefonicznie. Badanie trwa około 2 godzin – może nie zakończyć się na jednej wizycie. Do czasu należy doliczyć około 0,5 – 1 godzinny wywiad z rodzicem. Z uwagi na to bardzo prosimy o to, by przyjechać z osobą towarzyszącą, która podczas wywiadu zaopiekuje się dzieckiem (wywiad jest przeprowadzany bez obecności dziecka). Zwiększy to komfort sześciolatka. W naszej poczekalni mamy książeczki, czasopisma i zabawki, które mogą umilić czas oczekiwania. Uprzejmie prosimy również o zabranie ze sobą informacji z przedszkola o gotowości szkolnej, a także innej dokumentacji mogącej mieć znaczenie przy diagnozie (książeczka zdrowia dziecka, dokumentacja medyczna – w przypadku dzieci chorych, opinia nauczyciela przedszkolnego – w przypadku problemów emocjonalnych etc. ).

Decyzja o ewentualnym odroczeniu dziecka zostanie podjęta na podstawie wnikliwej diagnozy. Nasi specjaliści przeszli szkolenia w tym zakresie, zostały także zakupione dodatkowe pomoce diagnostyczne. O opinię wnioskuje rodzic po przeprowadzonym badaniu.

W międzyczasie bardzo Państwa prosimy o zapoznanie się z materiałami do...

Stały dyżur Zespołu Orzekającego – konsultacje i przyjmowanie dokumentów

Osoby pragnące złożyć wniosek do Zespołu Orzekającego, w sprawie przyznania dziecku indywidualnego nauczania, kształcenia specjalnego lub wydania opinii o wczesnym wspomaganiu, uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt z Poradnią w celu omówienia niezbędnej dokumentacji związanej ze składanym do Zespołu wnioskiem o przyznanie odpowiedniej formy kształcenia. Najlepiej uczynić to w godzinach wyznaczonych:

w poniedziałek  11:00-12:00 – dyżur pełni Małgorzata Krzywda, wieloletnia przewodnicząca Zespołów Orzekających w Poradni.

 w czwartek 16:00-17:00 – dyżur pełni dyrektor Poradni Elwira Leśniewicz-Drzazga,

W tych terminach przyjmowane są także skompletowane wnioski.

Można się również spotkać w innym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Szczegółowa oferta zajęć proponowanych przez naszą Poradnię w roku szkolnym 2013/2014

Poniżej przedstawiamy ofertę zajęć na rok szkolny 2013/ 2014. Nie jest to oferta zamknięta – możecie Państwo również zaproponować zajęcia, a my postaramy się je zaplanować tak, aby odpowiadały one zgłaszanym potrzebom.

Ministerstwo Edukacji Narodowej w piśmie z dnia 3 lipca 2013 roku wskazało najważniejsze kierunki polityki oświatowej w roku szkolnym 2013/14. Są to:
1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.
2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.
3. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów.
4. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych, klasach integracyjnych lub szkołach z oddziałami integracyjnymi

Staramy się, aby nasza oferta wspomagała realizację tych priorytetów przez placówki na terenie Powiatu Kępińskiego. Zapraszamy do korzystania z naszej oferty.

Szkolenia Rad Pedagogicznych

  • „Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole”
  • „Problemy wieku adolescencji” (może wspierać realizację priorytetu MEN na rok szkolny 2013/2014 „Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów”).„Procedura Niebieskiej Karty w szkole” (może wspierać realizację priorytetu MEN na rok szkolny 2013/2014 „Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów”).
  • „Szkolenie nt. zagrożeń związanych z internetem” (może wspierać realizację priorytetu MEN na rok sz...

Harmonogram pracy Zespołu Orzekającego w naszej Poradni

Dostępne są terminy posiedzeń Zespołu Orzekającego w roku szkolnym 2013/2014 działającego przy naszej Poradni. Przypomnijmy, że Zespół zajmuje się m.innymi wydawaniem orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego czy indywidualnego nauczania. Uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt z Poradnią w celu omówienia niezbędnej dokumentacji związanej ze składanym do Zespołu wnioskiem o przyznanie odpowiedniej formy kształcenia. Najlepiej uczynić to w poniedziałek pomiędzy godziną 11:00-12:00, kiedy dyżur pełni Małgorzata Krzywda, wieloletnia przewodnicząca Zespołów Orzekających w Poradni, lub w czwartek 16:00-17:00 – kiedy dyżur pełni dyrektor Poradni Elwira Leśniewicz-Drzazga.  Można się również spotkać w innym terminie, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.


12 wr...

Harmonogram dyżurów pracowników Poradni w roku szkolnym 2013/2014

Serdecznie zapraszamy do korzystania z dyżurów naszych pracowników, które odbywają się we wskazanych dniach w godzinach od 15:00 do 17:00. Jest to okazja by zasięgnąć szybkiej porady bez wcześniejszego umawiania się.