Archiwum bloda

Październik miesiącem mutyzmu wybrórczego

Szanowni Państwo, 

Fundacja Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja od kilku lat dokłada wielu starań, aby szczególnie w październiku zwrócić uwagę społeczeństwa na temat mutyzmu wybiórczego u dzieci, młodzieży i dorosłych.

Mutyzm wybiórczy jest zaburzeniem lękowym, które polega na wybiórczości mówienia. Dokładniej na tym, iż dotknięta nim osoba mówi płynnie i swobodnie w pewnych sytuacjach, gdzie czuje się bezpiecznie np. w domu, a milczy lub mówi cicho albo tylko pojedyncze słowa w innych sytuacjach społecznych, w których odczuwa lęk np. w placówkach edukacyjnych lub innych miejscach publicznych.

Po więcej informacji zapraszamy na:

·        stronę internetową:

www.https://mutyzm-wybiorczy.org.pl/

·        fanpage Fundacji Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja  na Facebooku:

@FundacjaMutyzmWybiorczyReaktywacja

·        grupę wsparcia dla rodziców, nauczycieli, specjalistów na Facebooku

www.facebook.com/groups/FundacjaMWR

·        kontakt telefoniczny  699 848 986

Z góry dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie!

W imieniu zespołu 

Fundacji Mutyzm Wybiórczy Reaktywacja

Beata Socha

prezes Fundacji MWR

Projekt Stowarzyszenia „Apertus” dla dzieci w wieku przedszkolnym, które wymagają rehabilitacji, a są w trakcie diagnozy.

Stowarzyszenie APERTUS zaprasza

dzieci bez orzeczonej niepełnosprawności, będące na etapie wczesnej rehabilitacji, które nie osiągnęły jeszcze wieku szkolnego, zamieszkałe
na terenie Województwa Wielkopolskiego

do udziału w bezpłatnych zajęciach:

1. Rehabilitacja wg koncepcji Halliwick

2. Terapia integracji sensorycznej (SI)

3. Alpakoterapia

4. Sensoplastyka

5. Logopedia

6. Terapia neurotaktylna

7. Rehabilitacja ruchowa

8. Surdopedagogika

9. Tyflopedagogika

Zajęcia prowadzone będą w okresie od września do listopada 2021 r.
|w Zespole Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem oraz Ośrodku Rehabilitacji
i Rekreacji „Na wzgórzu” w Parzynowie (alpakoterapia).

W celu zgłoszenia dziecka do udziału w zajęciach należy wypełnić Kartę uczestnika i złożyć ją w sekretariacie Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem lub wysłać na adres: apertus.slupia@gmail.com. Wskazane jest również załączyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli została wydana. Informacja o przyjęciu dziecka na zajęcia przekazana zostanie telefonicznie.

Życzenia świąteczne.

Depresja, kryzys suicydalny, samookaleczenia

Aby pobrać prezentację kliknij tu: http://poradnia.kepno.pl/wp-content/uploads/2021/01/Depresja-kryzys-suicydalny-samookaleczenia-4.pptx

Broszura jak wspierać dzieci w pandemii

Aby pobrać dokument kliknij tu http://poradnia.kepno.pl/wp-content/uploads/2021/01/Broszura-Jak-wspierac-dzieci-w-pandemii.-3.pdf

Wznowienie pracy diagnostycznej i terapeutycznej Poradni

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Poradnia wznawia pracę diagnostyczną.

W pierwszej kolejności przeprowadzane będą diagnozy dzieci i uczniów w celu wydania opinii w sprawie gotowości szkolnej i orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych i nauczania indywidualnego. Są to działania priorytetowe, ponieważ ww. opinie i orzeczenia są niezbędne do odpowiedniej do potrzeb dzieci i młodzieży organizacji kształcenia i zapewnienia im wsparcia w przedszkolach, szkołach i placówkach.

Wznowimy także prowadzenie stacjonarnej psychoterapii dzieci i młodzieży. Czynności, które nie muszą być realizowane w budynku Poradni, będą nadal prowadzone z wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość (np. zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, porady i konsultacje). Wstrzymane pozostaje prowadzenie zajęć grupowych i terapii Biofeedback.

Wszelkie sprawy prosimy nadal załatwiać z wyłączeniem kontaktu bezpośredniego. W celu zgłoszenia dziecka do Poradni, uzyskania informacji, umówienia wizyty czy spotkania w celu złożenia wniosku należy skontaktować się z sekretariatem pod numerami: 627824811 i 536409739 lub drogą mailową (pppkepno@op.pl).

Poradnia przyjmuje tylko k...

Godziny otwarcia Poradni w okresie świątecznym

Szanowni Państwo! Informujemy, że w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku poradnia zmienia godziny otwarcia. Będziemy pracowali w następujących godzinach:
23 grudnia 2016r. (piątek) 8:00-15:00
27 grudnia 2016r. (wtorek) 8:00-17:00
28 grudnia 2016r. (środa) 8:00-18:00
29 grudnia 2016r. (czwartek) 8:00-18:00
30 grudnia 2016r. (piątek) 8:00-15:00

Za utrudnienia przepraszamy.

Harmonogram dyżurów Pracowników Poradni

Pracownicy poradni są dostępni w następujących terminach. Można przyjść, poradzić się bez wcześniejszego umawiania. Na dyżurach udzielamy porad rodzicom i nauczycielom. Nie jest to czas przeznaczony na diagnozę dzieci. Serdecznie zapraszamy.harmonogram-dyzurow-2016-17

Harmonogram pracy Zespołu Orzekającego w roku szkolnym 2016/2017

W naszej poradni działają zespoły orzekające rozpatrujące wnioski rodziców między innymi o kształcenie specjalne lub indywidualne nauczanie oraz wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Zespoły będą rozpatrywały wnioski w następujących terminach:
2 września 2016r. r.
16 września 2016 r.
30 września 2016 r.
8 października 2016 r.
22 października 2016 r.
5 listopada 2016 r.
19 listopada 2016 r.
2 grudnia 2016 r.
16 grudnia 2016 r.
13 stycznia 2017 r.
27 stycznia 2017 r.
17 lutego 2017 r.
3 marca 2017 r.
17 marca 2017 r.
31 marca 2017 r.
8 kwietnia 2017 r.
22 kwietnia 2017r.
5 maja 2017 r.
19 maja 2017 r.
2 czerwca 2017 r.
9 czerwca 2017 r.
23 czerwca 2017 r.
30 czerwca 1017
7 lipca 2017 r.
14 lipca 2017 r.
18 sierpnia 2017 r.
25 sierpnia 2017 r.

Sekretariat czynny od 8:00-15:00

Szanowni Państwo,
W związku z okresem wakacyjnym, sekretariat poradni będzie czynny od 8:00 -15:00. Godziny niektórych zajęć terapeutycznych pozostają bez zmian. W razie wątpliwości proszę kontaktować się z Poradnią. Życzymy Państwu i dzieciom udanych wakacji.